ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทำบุญและเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา 2566
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 66
3 มิถุนายน 2566 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 66
แสดงความยินดีกับนักเรียนและคณะครู ที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ในงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 70
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 66
แสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC Awards ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระดับชาติ
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 65
การตรวจคัดกรองการติดเชื้อ COVID-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit {ATK} ในการเปิดเรียน ON-SITE
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 65
อบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2564
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 65
ขอขอบพระคุณศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย ที่ให้ความอนุเคราะห์เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 2 ชุด
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 65
อบรมพัฒนางานตามหลักเกณฑ์และการประเมินวิทยฐานะ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA : Performance agreement
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 65
ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีจากบริษัท ทุ่งคาร์ฮาร์เบอร์ ที่มอบสิ่งของเป็นขวัญกำลังใจให้แก่โรงเรียน
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 64
การติดตามความพร้อมของโรงเรียนในการเปิดเรียน(ON SITE) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 64
รับเงินอาหารกลางวัน(อาหารเสริมนม)
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 64
25 พฤศจิกายน วันวชิราวุธ (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 64
การมารับเงินอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 64
กิจกรรม Big cleaning Day
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 64
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2564
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 64
พิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ อาคารมิตรภาพ
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 64
รับเงินค่าอาหารกลางวัน และอาหารเสริม(นม)
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 64
ติดตามการรับประทานอาหารกลางวัน และอาหารเสริม(นม)
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 64
การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนเพศวิถึศึกษารูปแบบออนไลน์ และ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 64
การนิเทศออนไลน์และปรึกษาหารือการพัฒนาตามนโยบายบัญญัติ 14 ประการของโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 64