ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารถาวร แบบ สปช. 017 ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2525
งบประมาณ : 1,250,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารถาวรแบบ สปช. 102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2528
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารถาวร แบบ สปช. 105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์โรงอาหารโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 แบบ สปช 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2524
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ : โรงเรียนดีศรีตำบล
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม แบบ โรงเรียนสร้างเอง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2526
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมแบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2526
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมแบบ สปช.106/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2528
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมแบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2533
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมแบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมแบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2544
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมแบบ 4ที่ /49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมแบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2544
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..