ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ !! การจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 64
ประกาศ!! ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วม"กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน"
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 64
ประกาศ!! เลื่อนการมาเรียนในสถานศึกษา ON-SITE
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 64
ประกาศ!! แจ้งผู้ปกครองและนักเรียน เรื่องการรับเงินค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 64
ประกาศ!! เลื่อนการมาเรียนในสถานศึกษา ON-SITE
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ "การจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก"
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 64
ประกาศ!! เลื่อนการมาเรียนในวันที่ 14 มิถุนายน 2564
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 64
ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน และ อสม.สองคอน ที่เข้ามาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณรอบโรงเรียน
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 64